آموزش ایروبیک

DVD های اورجینال در بسته بندی استثنایی و زیبا

اموزش ایروبیک

ایروبیک

در مجموعه فیلم های آموزشی ایروبیک موسسه فرهنگی انتشاراتی تیراژه

خواهید دید :

بیدار کردن بدن در ایروبیک

حرکت های پویا ایروبیک

گام آسان شروع ورزش اروبیک

جز اسکوئر

پی وحرکات ترکیبی

حرکت شاستر و مامبو

چربی سوزی

ترکیب هشت ضرب در اموزش ایروبیک

post 

خرید اینترنتی آموزش ایروبیک با بسته بندی اورجینال

قیمت پشت جلد دی وی دی های آموزش ایروبیک ۱۳۹۰۰ تومان

آموزش حرکات ایروبیک  توسط استاد سید مرتضی خوشی رئیس کمیته ایروکامبت

دیدگاه خود را بنویسید